Pia Margareta Nelson
                                    L
ivet är en ständigt pågående process som kräver ett aktivt förhållningssätt.
                                                    Varje projekt är unikt och ur den  kreativa impulsen kommer möjligheten att skapa något nytt.
                                                    

BETRAKTAREN

BROKEN WINDOW

Välkommen att besöka mig i ateljén enligt överenskommelse.
0704-716 634

DAM MED FISKÖGON OCH ÅLHATT